BEST BRAND

업체명 별미식품
상세설명

 

 

 

 

별미식품

 

 

 

 

http://www.byulmi.co.kr

 

 

소꼬보

 

 

한우가 소복소복 씹히는 프리미엄 볶음고추장 소스

 

 

소보꼬가 브리또, 카나페와 어울린다고? 

 

 

한우 42%를 기계로 갈지 않고 손으로 다졌어요!

 

 

현장에서 따뜻한 밥과 함께 시식행사 해요. 맛보러 오세요

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP